தமிழ் திரைப்படங்களின் களஞ்சியம் :: Repository of Tamil Movies

திரைப்படம்
தமிழ்த் திரைப்படங்களின் களஞ்சியம்

அகராதி | பழமொழி | விடுகதை | நூல் | திரைப்படம் | இதழ்


காளிதாஸ்
கீசக வதம்

 
ஆசிரியர் குழு
  பதிப்பாசிரியர்
  முனைவர் தமிழ்ப்பரிதி மாரி
  திட்ட முதன்மையர்
  தமிழ்ப்பேழை

  இந்நூலின் உரிமை நிலை
  CC BY-SA 4.0


  Editor
  Dr. Thamizhpparithi Maari
  Project Head
  Tamiḷ Pēḷai

  License of this book
  CC BY-SA 4.0